pusty2
7.00 - 8.30 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne, pełnienie dyżurów przez dzieci. Zabawy swobodne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Indywidualna praca z dziećmi.
8.30 - 8.45 Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.
8.45 - 9.00 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych. 
Modlitwa poranna.
9.00 - 9.30 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania. Zabawy dowolne.
10.00 - 11.45 Zajęcia programowe z całą grupą - realizacja zadań edukacyjnych  w różnych sferach aktywności w oparciu o podstawę programową, zabawy dowolne, dydaktyczne, tematyczne, badawcze w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, spacery, wycieczki, zabawy swobodne.
11.45 - 12.00 Przygotowanie do obiadu. Pełnienie dyżurów przez dzieci. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.
12.00 - 12.30 Obiad. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.
12.30 - 14.15 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Zabawy badawcze, eksperymenty w sali lub na świeżym powietrzu. Zabawy na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych, spacery. Zajęcia dodatkowe. Odpoczynek w sypialni dla najmłodszych.
14.15 - 14.30 Przygotowanie do podwieczorku.
14.30 - 14.45 Podwieczorek.
14.50 - 15.05 Spotkanie z Biblią