pusty2

  Praca opiekuńczo- wychowawcza w przedszkolu jest wspierana przez psychologa, który współpracując z nauczycielami i rodzicami pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci.
  Do zadań psychologa należy przede wszystkim udzielanie pomocy dzieciom oraz wspieranie rodziców i nauczycieli.
W ramach zajęć z dziećmi psycholog:

  • dokonuje obserwacji dzieci podczas spontanicznej zabawy oraz w trakcie zajęć dydaktycznych,
  • prowadzi zajęcia indywidualne o charakterze ogólnorozwojowym, mające na celu usprawnienie percepcji, koncentracji uwagi, pamięci,myślenia,rozumienia emocji i sytuacji społecznych,
  • rozwija kompetencje społeczne wspierając dzieci podczas zabaw grupowych.

W naszym przedszkolu bezpłatnych konsultacji psychologicznych udziela mgr Agnieszka Urbańska - psycholog,psychoterapeuta oraz mgr Jolanta Bień - pedagog specjalny-terapeuta.

mgr AGNIESZKA URBAŃSKA  psycholog,psychoterapeuta

pełni dyżur w Przedszkolu w piątki w godz. 8.00 – 11.00 w następujących terminach:

7 X

9 XII

I - termin do ustalenia

10 II

10 III

IV - termin do ustalenie

12 V

9 VI

Istnieje możliwość konsultacji dla rodziców w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu ze specjalistą.

W roku szkolnym 2020/ 21 odbywają się również konsultacje, terapia i diagnoza  w siedzibie Specjalistycznej Poradni ul. Popławskiego 17 –/ budynek Szkoły  Podstawowej 61 / po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

mgr JOLANTA BIEŃ pedagog specjalny-terapeuta    

 

pełni dyżur w Przedszkolu Sióstr Duszy Chrystusowej ul. Piaszczysta 8  2x w miesiącu we wtorek   godz. 13.30 – 16.30  w następujących terminach:

W roku szkolnym 2020/ 21 odbywają się również konsultacje, diagnoza i inne formy wsparcia  w siedzibie Specjalistycznej Poradni ul. Popławskiego 17 –/ budynek Szkoły  Podstawowej 61 / po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Konsultacje dla Rodziców odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu u Dyrektora Przedszkola / można drogą elektorniczną / 

tel./fax 12 632 87 73 / 660 637351

www.poradniakrakow.pl