pusty2

gimnastyka  Aktywność ruchowa jest podstawowym czynnikiem stymulującym rozwój dziecka, utrzymującym wewnętrzną równowagę jego organizmu, hartującym oraz kształtującym postawę ciała. Jest formą działalności charakterystyczną dla wieku przedszkolnego, najbardziej odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikająca z właściwości rozwojowych. Zabawy ruchowe są różnorodne, oparte na utylitarnych formach ruchu jak: chód. bieg, skok itp., a niektóre zawierają elementy korektywy np. zabawy z elementami czworakowania, pełzania, rzutów, wspinania oraz ćwiczeń równoważnych.


  Aktywność ruchowa wprowadza radosny nastrój, stanowi atrakcję i rozrywkę, przyczynia się do dobrego samopoczucia, daje dziecku pełną swobodę oraz korzystnie wpływa na kształtowanie cech motorycznych. Promowanie aktywności ruchowej z elementami korektywy stwarza niepowtarzalne warunki do realizowania zachowań prozdrowotnych na całe przyszłe życie człowieka.