pusty2

rytmika  Zajęcia rytmiczne dla dzieci w naszym przedszkolu mają na celu artystyczny rozwój poprzez muzykę, śpiew i aktywną zabawę. Punktem wyjścia do każdych zajęć jest piosenka, wokół której mają miejsce różnorodne zdarzenia muzyczne. To niecodzienny sposób by zrozumieć i poczuć muzykę.


  Rytm wyzwalający ruch taneczny ma ogromny wpływ na podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej, szybkości, skoczności i zwinności. Konieczność równoczesnego i sprawnego wykonywania ruchu w określonym czasie wyrabia szybką orientację, umiejętność koncentracji a także zmusza do sprawniejszego myślenia.
Możliwość grania na różnych instrumentach perkusyjnych kształtuje u dzieci poczucie rytmu i jednocześnie sprawia wielką przyjemność we wspólnym muzykowaniu.
Rytmika to zajęcia o charakterze zabawowym, stanowią istotny czynnik rozwoju estetycznego, fizycznego i umysłowego.