pusty2

zapisyJak zapisać dziecko do naszego przedszkola?

Rekrutujemy dzieci w wieku 2,5 - 6 lat 
Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń przez cały rok kalendarzowy do wyczerpania miejsc na zasadzie ogólnej dostępności.
Dzieci są wpisywane na listę wychowanków po uiszczeniu przez Rodziców opłaty wpisowej - 500zł
Liczebność grup przedszkolnych: ok 22 dzieci na jedną grupę. 

Aby zapisać dziecko do Przedszkola  Sióstr Duszy Chrystusowej należy pobrać, wypełnić i złożyć w kancelarii przedszkola formularz zgłoszeniowy wraz z jednorazową, bezzwrotną opłatą wpisową. Można też przesłać formularz drogą elektroniczną a opłatę wpisową uiścić przelewem: na konto w banku PekaoBiznes24  : 33 1240 4533 1111 0011 0095 1199     / transakcja opisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz tytułem wpłaty - wpisowe /

Przyjęta karta zapisu dziecka do przedszkola oraz uiszczona opłata wpisowa świadczy o gwarancji wpisania dziecka na listę wychowanków i jest ostatnim krokiem w procesie rekrutacji

Przyjmowanie stron w kancelarii przedszkola - codziennie / umawiając się telefonicznie na spotkanie 781859934 / 

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy do przedszkola (plik PDF)(plik PDF)(plik PDF)

Upoważnienie do odbioru dziecka (plik PDF)