pusty2

zapisyJak zapisać dziecko do naszego przedszkola?

Rekrutujemy dzieci w wieku 2,5 - 6 lat / w wyjątkowych przypadkach dwulatki / 
Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń przez cały rok kalendarzowy do wyczerpania miejsc na zasadzie ogólnej dostępności.
Dzieci są wpisywane na listę wychowanków po uiszczeniu przez Rodziców opłaty wpisowej ( 400zł ).
Liczebność grup: ok 22 dzieci na jedną grupę.

Aby zapisać dziecko do Przedszkola Sióstr Duszy Chrystusowej należy pobrać, wypełnić i złożyć w kancelarii przedszkola formularz zgłoszeniowy wraz z jednorazową, bezzwrotną opłatą wpisową 400zł. Można też przesłać formularz drogą elektroniczną a opłatę wpisową uiścić przelewem: na konto w banku PekaoBiznes24  : 33 1240 4533 1111 0011 0095 1199     / transakcja opisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz tytułem wpłaty - wpisowe /

Przyjęta karta zapisu dziecka do przedszkola oraz uiszczona opłata wpisowa świadczy o gwarancji wpisania dziecka na listę wychowanków przedszkola i jest ostatnim krokiem w procesie rekrutacji

Przyjmowanie stron w kancelarii przedszkola w każdy wtorek od 15:00 - 16:00  lub umawiając się telefonicznie 781859934

DO POBRANIA:

   Formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

 Upoważnienie do odbioru dziecka (plik PDF)