pusty2

zapisyJak zapisać dziecko do naszego żłobka/przedszkola?

Rekrutujemy dzieci w wieku 2,5 - 6 lat  / Grupa żłobkowa -  20 m-cy - 2,5 lat 
Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń przez cały rok kalendarzowy do wyczerpania miejsc na zasadzie ogólnej dostępności.
Dzieci są wpisywane na listę wychowanków po uiszczeniu przez Rodziców opłaty wpisowej - przedszkole - 500zł, żłobek - 800zł.
Liczebność grup przedszkolnych: ok 22 dzieci na jedną grupę. Grupa żłobkowa - 15 dzieci

Aby zapisać dziecko do Przedszkola / żłobka Sióstr Duszy Chrystusowej należy pobrać, wypełnić i złożyć w kancelarii przedszkola formularz zgłoszeniowy wraz z jednorazową, bezzwrotną opłatą wpisową. Można też przesłać formularz drogą elektroniczną a opłatę wpisową uiścić przelewem: na konto w banku PekaoBiznes24  : 33 1240 4533 1111 0011 0095 1199     / transakcja opisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz tytułem wpłaty - wpisowe /

Przyjęta karta zapisu dziecka do żłobka / przedszkola oraz uiszczona opłata wpisowa świadczy o gwarancji wpisania dziecka na listę wychowanków i jest ostatnim krokiem w procesie rekrutacji

Przyjmowanie stron w kancelarii przedszkola w każdy wtorek od 15:00 - 16:00  lub umawiając się telefonicznie 781859934

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy do przedszkola (plik PDF)

Formularz zgłoszeniowy do żłobka (plik PDF)

Upoważnienie do odbioru dziecka (plik PDF)