pusty2

1357ff1a1b4fccd Large  Nauczanie religii w przedszkolu odbywa się na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze Kościoła. Program ten uwzględnia rozwój psychofizyczny dziecka, stara się być w zgodzie z przeżywanymi przez nie emocjami i relacjami w rodzinie i w grupie rówieśniczej. Ukazuje dziecku otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i jego miłość.  Na religii dzieci poznają prawdy wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków.                            

  Rodzice są pierwszymi wychowawcami wiary swoich dzieci, proponując im wiarę, z którą sami się zetknęli. Katecheza powinna stanowić tego dopełnienie i rozwinięcie. Pierwsze doświadczenie chrześcijańskie lub jego brak zostawia decydujący ślad, który trwa przez całe życie człowieka.