pusty2

images Large  Małe dziecko, jeszcze przed rozpoczęciem nauki, zna już wiele angielskich słów, które słyszy każdego dnia w radiu, telewizji, filmach czy też piosenkach. Zaczyna ono w naturalny sposób traktować obecność angielskich słów wokół siebie i nie traktuje ich, jako „obce”, ponieważ poznaje je i zapamiętuje w sposób nieświadomy, naturalny.


  W pierwszych sześciu latach dziecko przyswaja ogromne ilości faktów oraz informacji, które są później przechowywane w pamięci. Nauka języka np.: angielskiego w okresie przedszkolnym bardzo silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji dziecka. Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej i naturalniej przychodzi mu przyswajanie języka obcego.


  W trakcie zajęć językowych w grupach przedszkolnych najlepszą metodą pracy i najczęściej stosowaną jest TPR ( Total Physical Response – reagowanie całym ciałem).
  W metodzie tej dzieci wykonują polecenia, komendy nauczyciela, które wymagają ruchu. Poprzez ruch poznają i zapamiętują proponowane słownictwo związane z życiem codziennym i najbliższym otoczeniem.


 Celem nauki języka angielskiego jest umożliwienie dzieciom nawiązania komunikacji werbalnej poprzez uczestnictwo w zabawach słowno – ruchowych. Podczas zajęć nauczyciel stara się jak najczęściej zwracać do dzieci w języku angielskim obrazując polecenia odpowiednim gestem lub obrazkiem.
Warto pamiętać, iż rozpoczynając naukę języka obcego we wczesnym dzieciństwie dziecko szybciej zaakceptuje go, co ułatwi mu sukcesy w szkole.