pusty2

  Praca opiekuńczo- wychowawcza w przedszkolu jest wspierana przez psychologa, który współpracując z nauczycielami i rodzicami pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci.
  Do zadań psychologa należy przede wszystkim udzielanie pomocy dzieciom oraz wspieranie rodziców i nauczycieli.
W ramach zajęć z dziećmi psycholog:

  • dokonuje obserwacji dzieci podczas spontanicznej zabawy oraz w trakcie zajęć dydaktycznych,
  • prowadzi zajęcia indywidualne o charakterze ogólnorozwojowym, mające na celu usprawnienie percepcji, koncentracji uwagi, pamięci,myślenia,rozumienia emocji i sytuacji społecznych,
  • rozwija kompetencje społeczne wspierając dzieci podczas zabaw grupowych.

W naszym przedszkolu bezpłatnych konsultacji psychologicznych udziela mgr Agnieszka Urbańska - psycholog,psychoterapeuta                                    oraz mgr Jolanta Bień - pedagog specjalny-terapeuta.

mgr AGNIESZKA URBAŃSKA  psycholog,psychoterapeuta

Pełni dyżur w Przedszkolu Sióstr Duszy Chrystusowej ul. Piaszczysta w poniedziałki godz. 8.00 – 11.00  w następujących terminach:

2019/20

 30.09.2019

 28.10.2019

 25.11.2019

 23.12.2017

 27.01.2019

 24.02.2019

 23.03.2019

 20.04.2019

 25.05.2019

 22.06.2019

Istnieje możliwość konsultacji dla Rodziców w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu ze specjalistą. 

mgr JOLANTA BIEŃ pedagog specjalny-terapeuta    

pełni dyżur w Przedszkolu Sióstr Duszy Chrystusowej ul. Piaszczysta 8 w czwartki godz. 12.00 – 15.00  w następujących terminach:


17.10., 31.10.19
28.11.19
12.12.19
16.01. /30.0120 - do ustalenia ferie
27.02.20
12.03, 26.03.20
23.04.20
14.05.28.05.20
25.06.20

Konsultacje dla rodziców odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu u Dyrektora Przedszkola / można drogą elektorniczną / 

tel./fax 12 632 87 73 / 660 637351

www.poradniakrakow.pl