pusty2

PN

WT

ŚR

CZW

PT

JĘZYK ANGIELSKI

8:00 – Gr VI

8:30 – Gr II i V

9:00 – Gr III

9:30 – Gr IV

10:00 – Gr VII

10:30 - Gr VII

11:00 – Gr II

11:30 – Gr III

12:00 – Gr VI

12:30 – Gr V

JĘZYK ANGIELSKI

8:00 – Gr VI

8:30 – Gr II i V

9:00 – Gr III

9:30 – Gr VIII

10:00 – Gr II

10:30 - Gr V

11:00 – Gr VI

11:30 – Gr III

JĘZYK ANGIELSKI

8:00 – Gr VI

8:30 – Gr II i V

9:00 – Gr III

9:30 – Gr IV

10:00 – Gr I

10:30 - Gr I

11:00 – Gr II

11:30 – Gr III

12:00 – Gr VI

12:30 – Gr V

JĘZYK ANGIELSKI

8:00 – Gr VI

8:30 – Gr II i V

9:00 – Gr III

9:30 – Gr VIII

10:00 – Gr VII

10:30 - Gr VII

11:00 – Gr II

11:30 – Gr III

12:00 – Gr VI

12:30 – Gr V

JĘZYK ANGIELSKI

8:00 – Gr VI

8:30 – Gr II i V

9:00 – Gr III

9:30 – Gr V

10:00 – Gr I

10:30 - Gr I

11:00 – Gr II

11:30 – Gr III

12:00 – Gr VI

TANIEC

12:00 – Gr III

12:30 – Gr VII

13:15 – Gr I

13:45 – Gr II i V

14:15 – Gr VI

ZAJĘCIA SPORTOWE

12:30 – Gr I

13:00 – Gr VI

13:30 – Gr II

14:00 - V

SZACHY

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Małgorzata Gajda – od 7:30

Gr I, II, VI

ZAJĘCIA SPORTOWE

12:50 – Gr III

13:20 – Gr VII

13:30-Gr II i  V

14:00-Gr I

14:30-Gr VI

15:00-Gr VI

DYŻUR PSYCHOLOGA

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

13:00 – Gr VII

13:30 – Gr III

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

12:45 – Gr I

13:15 – Gr II

13:45 – Gr V

 

Agnieszka Urbańska

8:30-11:30

wrzesień - 10, 24

październik - 8, 22

listopad - 12, 26

grudzień - 10

styczeń - 14, 28

luty - 11, 25

marzec - 11, 25

kwiecień - 8

maj - 13, 27

czerwiec - 10, 24

Jolanta Bień

8:00-12:00

wrzesień - 10

październik - 1

listopad - 5

grudzień - 3

styczeń - 7

luty - 4

marzec - 4

kwiecień - 1

maj - 6

czerwiec - 3

KATECHEZA

9:30 – Gr VIII

10:00 – Gr I

10:25-Gr IV

KATECHEZA

12:30-Gr II

13:00 – Gr V

9:20 – Gr VII

KATECHEZA

9:30 – Gr VI

SZACHY

14:00-Gr VII

14:30-Gr III

15:00-Gr III

KATECHEZA

13:30 – Gr III

RYTMIKA

9:30 – Gr VIII

   

RYTMIKA

11:00 - Gr IV

11:30 – Gr VII

12:30 – Gr I

13:00 – Gr II

13:30 - Gr VI

14:00 – Gr V

14:30 – Gr III

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Gr III, V, VII

od 9:30 do 12:00 albo od 12:30 do 14:30

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Gr III, V, VII

od 9:30 do 12:00 albo od 12:30 do 14:30

Gr I, II, VI - od 7:30

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Gr III, V, VII

od 9:30 do 12:00 albo od 12:30 do 14:30

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Gr III, V, VII

od 9:30 do 12:00 albo od 12:30 do 14:30

Gr I, II, VI - od 7:30

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Gr III, V, VII

od 9:30 do 12:00 albo od 12:30 do 14:30